Схема індивідуальної бесіда

схема індивідуальної бесіда
Які форми та методи роботи з батьками може використовувати вчитель? Спостереження за поведінкою учнів, спілкування з ними, їх батьками допомагають з’ясувати, що особливо важливе для них. Основна особливість таких бесід полягає в тому, що саме в них найповніше проявляються й реалізуються наші гуманістичні комунікативні установки та морильні норми. Прийом стимулювання уяви – одна зі сторін одразу ставить багато запитань з багатьох проблем, які необхідно обговорити.


Десять кроків, що дозволять провести бесіду успішно 1. Ретельна підготовка. Вона знає, що і як їй потрібно говорити в різних ситуаціях і чого варто сподіватися від інших. Після закінчення шістдесятиденного строку переміщення на нижчу посаду або звільнення із служби не допускається. Епізодична лекція дає повне уявлення про одне питання чи проблему. її мають характеризувати науковість,точність викладу, доступність термінології, насиченість новою інформацією, емоційність мови тощо. Як правило, епізодичні лекції використовують в середніх і старших класах.

Варто стежити, щоб заборонні слова звучали м’яко, як прохання, а не як вимоги. Змагання супроводжують позитивні та негативні емоційні реакції: захоплення, радість з приводу успіхів, скептицизм, байдужість, заздрість тощо. Буває й навпаки: зрадою стає слово, яке повинно берегти таємницю. Ефективність його підвищується при поєднанні з переконанням, коли знаходять нові докази й аргументи на користь самонаказу. Інваріант 4 — використання “ефекту генерації” у виховному процесі. Своє схвалення або осудження вони виказують при спілкуванні між собою та з старшими.

Похожие записи: